Zarządzenie w sprawie pobierania opłat na rzecz Domu Marynarza w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 4, s. 11

Zarządzenie w sprawie pobierania opłat na rzecz Domu Marynarza w Gdyni