Zatrucie grzybami // Kurjer Warszawski. – 1939, nr 230, s. 6