[ZDARZY SIĘ WCZORAJ WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] // Bez demagogicznych obiecanek ale z własnym stałym programem idzie obóz Zjednoczenia Narodowego do wyborów! // Gazeta Gdańska z dnia 5/8 listopada 1938 r., s. 5

Bez demagogicznych obiecanek