[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Unieważnienie listy Zjednoczonego Katolickiego Świata pracy w czterech okręgach // Gazeta Gdańska, z dnia 21/22 stycznia 1939 r., s. 12

Uniewaznienie listy Zjednocoznego Katolickiego Świata Pracy

Uniewaznienie listy Zjednocoznego Katolickiego Świata  Pracy