[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Życiorysy kandydatów z listy Nr, 3 w Okręgu IV // Gazeta Gdańska. – 1939, z dnia 1/2 lutego, s. 4

Życiorysy kandydatów z listy 3 / gazeta gdyńska