[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Zebranie przedwyborcze. Chrześcijańskie Zjednoczenie Narodowo-Gospodarcze // Gazeta Gdańska [brak danych]