Zebranie Związku b. Ochotników Armii Polskiej // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 29, s. 7

Zebranie Związku b. Ochotników Armii Polskiej