Zjazd elektryków polskich i czechosłowackich / (m.) // Codzienna Gazeta Handlowa 1933, nr 34, s. 2

Zjazd elektryków polskich i czechosłowackich