Zjazd kolejowych i wojewódzkich referentów turystycznych w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 56, s. 8

Zjazd kolejowych i wojewódzkich referentów turystycznych w Gdyni