Zniżka opłaty portowej od przeładunku węgla // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 8, s. 9

Zniżka opłaty portowej od przeładunku węgla