Zw. Obrony Kresów Zach. w Gdyni // Latarnia Morska. – 1934, nr 46, s. 10