Zwarjował ze strachu // Słowo Pomorskie. – 1935, nr 5, s. 2

Chłopiec okrętowy włamywaczem // Słowo Pomorskie. - 1935, nr 5, s. 6