Związek handlu morskiego w Gdyni // Słowo Pomorskie.- 1935, nr 7, s. 5

Związek handlu morskiego w Gdyni // Słowo Pomorskie.- 1935, nr 7, s. 5