Związek Młodej Polski w Orłowie rozwija się // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 10, s. 7

Związek Młodej Polski w Orłowie rozwija się // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 10, s. 7