Związek Strzelecki w Gdyni w latach 1927-1939 / Dariusz Małszycki // Rocznik Gdyński. – 2004, s. [33]-44

Związek Strzelecki w Gdyni w latach 1927-1939