Związki Marynarki Wojennej z Gdynią / Włodzimierz Radziszewski // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 127-133. – Il.

Związki Marynarki Wojennej z Gdynią