Przemiany urbanistyczne Gdyni 1945-1975 / Jerzy Heidrich / Rocznik Gdyński. – 1977, s. 117-126 – Il.

Przemiany urbanistyczne Gdyni 1945-1975