Zwiedzanie portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 2, s. 10

Ożywiony ruch statków w porcie gdyńskim

Ożywiony ruch statków w porcie gdyńskim