Życie codzienne obywateli niemieckich w Gdyni, w latach 1940-1942 (w świetle “Amtsblatt des Oberburgermeisters der Stadt Gotenhafen”) / Małgorzata Stepko // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [194]-198

Życie codzienne obywateli niemieckich w Gdyn, w latach 1940-1942 (w świetle "Amtsblatt des Oberburgermeisters der Stadt Gotenhafen)