Żywotne sprawy morskie na zjeździe działaczy gospodarczych // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 121, s. 3

Żywotne sprawy morskie na zjeździe działaczy gospodarczych // Gazeta Gdańska. - 1933, nr 121, s. 3