1 lutego mają zakończyć się rokowania w sprawie pracy i płacy załogi hotelowej na polskich statkach pasażerskich // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 15, s. 7

1 lutego mają zakończyć się rokowania w sprawie pracy i płacy załogi hotelowej na polskich statkach pasażerskich // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 15, s. 7