Plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-handlowej w Gdyni. – 1932, nr 16/17, s.

Plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni