Rozbudowa portu // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 16/17, s.

Rozbudowa portu