Rok 1935 w obrotach zamorskich portu gdyńskiego: (analiza szczegółowa) // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1935, nr 6, s. 6-10

Rok 1935 w obrotach zamorskich portu gdyńskiego