Przeniesienie biur Urzędu Celnego do nowego gmachu // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 5, s. 11

Przeniesienie biur Urzędu Celnego do nowego gmachu