Ze Związku u Peowiaków // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 30, s. 11

Ze związku Peowiaków