260 ton zepsutych śledzi w Gdyni. Spekulanci chcieli wykupić towar po niskich cenach – Przeszkodziły w tym władze // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 30, s. 11

260 ton zepsutych śledzi w Gdyni. Spekulanci chcieli wykupić towar po niskich cenach - Przeszkodziły w tym władze