1929 wrzesień 2, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne p.o. Starosty Grodzkiego w Gdyni Władysława Staniszewskiego za czas od 18 do 31 sierpnia 1929 roku, oryg. mps. APG O/G, sygn. 682/2298, s. 71-76