Prace nad nową ustawą żeglarską // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 254, s. 6

Prace nad nową ustawą żeglarską