Gość francuski w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 47, s. 8

Gość francuski w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 47, s. 8