25 lat działalności w Gdyni spółki Hojgaard & Schultz (1924-1949) / Bolesław Hajduk // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [41]-52. – Il.

25 lat działalności w Gdyni spółki Hojgaard and Schultz (1924-1925)