Poświęcenie portu / Barbara Mikołajczuk // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [53]-56. – Il.

Poświęcenie portu