250 zł grzywny za pobieranie wygórowanych cen // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 123, s. 8

250 zł grzywny za pobieranie wygórowanych cen // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 123, s. 8