GDYNIA 1939. Relacje uczestników walk lądowych. Wstęp – wybór – komentarze Wacław Tym, Andrzej Rzepniewski. – Oprac indeksów Wacław Tym

Gdynia 1939Gdynia 1939