RAPORTY SYTUACYJNE KOMISARZA RZĄDU W GDYNI: ŻYCIE POLITYCZNE, SPOŁECZNE I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W GDYNI. RUCH WYWROTOWY I STAN BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO: styczeń 1935 – grudzień 1936 / Wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Drozd, Krzysztof Chalimoniuk. – Towarzystwo Miłośników Gdyni. – 2017. – 168 s. – t. 2

Download (PDF, Unknown)