Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta. – 1994, 7 – 13 stycznia