150 mln dla Gdyni: 50 lat OPEC

Opec
Opec

Rozmowa z Januszem Różalskim, dyrektorem technicznym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Opec

Opec