Strona głównaOPEC - historiaDYNAMICZNY ROZWÓJ GDYŃSKIEGO CIEPŁOWNICTWA

DYNAMICZNY ROZWÓJ GDYŃSKIEGO CIEPŁOWNICTWA

W latach powojennych na terenie Gdyni eksploatację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania prowadził Zarząd Budynków Mieszkalnych. Jednak intensywna rozbudowa przemysłu stoczniowego i masowy napływ ludności do miasta spowodowały budowę dużych osiedli i wzrost zapotrzebowania na ciepło. Zaistniała konieczność koordynacji i nadzoru nad nowo budowanymi kotłowniami. Konsekwencją tego było w 1961r. podjęcie przez Prezydium Rady Narodowej w Gdyni uchwały o powołaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Cieplnej w Gdyni. W lipcu tego samego roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność i przejęło do eksploatacji od Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych 95 istniejących kotłowni. W roku 1963 Gdynia jako trzecie miasto w Polsce, po Warszawie i Krakowie, otrzymała ciepło ze skojarzonego źródła. W ciągu kolejnych dziesięcioleci przedsiębiorstwo przeszło ogromną metamorfozę, a dynamiczny rozwój spowodował, że lokalna gdyńska firma ciepłownicza zajmuje aktualnie wysoką pozycję na rynku krajowym. Firma nieustannie rozwija się i śmiało wdraża nowe technologie usprawniające pracę systemu ciepłowniczego.

W obecnym 2015 r. rzedsiębiorstwo planuje zakończenie realizacji projektu nazwanego „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii), dotyczącego modernizacji ok. 28,3 km sieci kanałowych i napowietrznych działających w systemie ciepłowniczym obsługującym miasta Gdynia i Rumia (ok. 86 % sprzedaży ciepła OPEC). Wartość projektu: 67 322 783, 26 PLN. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 556 320,14 PLN.

OPEC to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie – ich ciężka praca, profesjonalizm, oddanie i pasja, która jest skutecznym impulsem do działań i jednocześnie daje pozytywne poczucie samorealizacji. Na przestrzeni lat struktura zawodowa załogi uległa radykalnej zmianie. Do końca lat osiemdziesiątych dominującym zawodem byli palacze i pomocnicy palaczy kotłów c.o. i c.w. oraz monterzy instalacji c.o. Począwszy od roku 1992, tj. od momentu rozpoczęcia intensywnej modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, sytuacja sukcesywnie ulegała zmianie. Wyłączanie kotłowni węglowo-koksowych, modernizacja węzłów i stacji cieplnych spowodowało prawie całkowity zanik tych zawodów. Pojawili się wykwalifikowani automatycy, operatorzy obsługujący kotłownie gazowe i olejowe oraz stacje i węzły cieplne oraz operatorzy kotłowni wysokoparametrowych.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to firma ze 100% kapitałem polskim, która w ciągu półwiecza swojej działalności nieustannie rozwija się i modernizuje, by w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnić ciepło swoim odbiorcom. Obecnie firma działa na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa oraz gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Zgodnie z doktryną zrównoważonego rozwoju OPEC rozwija się w harmonii z otoczeniem i stanowi jego integralną część.

Przeczytaj również

Najnowsze