Adamski Zygmunt Jan

Urodzony 29 października 1901 r. – zmarł 1 lutego 1979 r. Inżynier hydrotechnik, budowniczy portów w Gdyni i Wielkiej Wsi

Studiował inżynierię wodną na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w marcu 1929 roku, a w maju został zatrudniony przez inż. Tadeusza Wendę w Kierownictwie Budowy Portu Gdynia. Sprawował nadzór nad robotami hydrotechnicznymi w porcie gdyńskim. Przeprowadził badania modelowe portu gdyńskiego aby określić wielkość falowania wód. Brał m.in. udział w budowie basenów Prezydenta i Kwiatkowskiego. W 1934 r. objął kierownictwo Oddziału Administracji Wybrzeża w Wydziale IV Urzędu Morskiego. W latach 1936-1938 oddział przez niego kierowany realizował budowę portu we Władysławowie i wschodniej części portu Jastarnia. Był autorem i kierownikiem budowy pomostu spacerowego w Orłowie.

Po wkroczeniu Niemców został wysiedlony z Gdyni i w okresie okupacji przebywał w Generalnym Gubernatorstwie. Wrócił natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych na Pomorzu. Powołany w 1945 r. na stanowisko naczelnika Wydziału Administracji Wybrzeża w Głównym Urzędzie Morskim w Gdańsku, przystąpił do usuwania zniszczeń w portach.
Pod koniec 1946 roku został dyrektorem Oddziałów Robot Morskich Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Gdyni. Od lutego 1949 kierował oddziałem państwowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Morskich w Gdańsku. Od września 1951 r. s naczelny inżynier Zjednoczenia Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego, a od stycznia 1953 r. jako kierownik odcinka (zespołu budów). Kierował pracami w portach Gdyni, Gdańska, Darłowa, Kołobrzegu, Łeby i Ustki. W sierpniu 1969 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w Gdańsku w lutym 1979 roku. Został pochowany na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.

W 1965 r. został członkiem Sekcji Budownictwa Morskiego Komitetu Inżynierii i Gospoda Polskiej Akademii Nauk. Był również członkiem Sekcji Budownictwa Morskiego i Portów Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.

Był wielokrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Źródło: Ryszard Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2001; Małgorzata Sokołowska, Wiesława Kwiatkowska: Gdyńskie cmentarze: O twórcach miasta, portu i floty, Gdynia: Oficyna Verbi Causa, 2003; Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria