Administracja m. Gdyni / M. Czerwiński // Codzienna Gazeta Handlowa 1933, nr 21, s. 3

Administracja m. Gdyni