Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa.- 1933, nr 113, s. 3

Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej Gdyni