Akademia Morska w Pocztowym Przysposobieniu Wojsk. w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 34, s. 9

Akademia Morska w Pocztowym Przysposobieniu Wojsk. w Gdyni