Projekt budowy gimnazjum państwowego w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 34, s. 9

Projekt budowy gimnazjum państwowego w Gdyni