NAMIARY NA MORZE I HANDEL: DWUTYGODNIK MENEDŻERÓW TRANSPORTU, HANDLU I PRZEMYSŁU MORSKIEGO

Namiary na Morze i Handel

Felietonem redakcyjnym, rozpoczyna Maciej Borkowski, szesnasty numer „Namiarów na Morze i Handel”. Przedstawił w nim politykę armatorów decydujących się na zakupy coraz większych kontenerowców, przy braku wystarczającej masy ładunkowej dla tych już istniejących. Poza tym w dziale AKTUALNOŚCI pojawiły się między innymi informacje o rozbudowie w Porcie Gdańsk, skutkach cyberataków na duńską spółkę Maersk Line czy o problemach morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W dziale PERSONALIA poza bieżącymi informacjami o decyzjach personalnych w przedsiębiorstwach branży morskiej, transportowej i paliwowej, przedstawiono biografie zmarłych niedawno Piotra Dwojackiego i Grzegorza Milczewskiego.

Tematem przewodnim najnowszego numeru „Namiarów” jest żegluga śródlądowa. Problematykę tą podjęto w przeprowadzonej przez Piotra Frankowskiego rozmowie z Krystyną Wojewódzką-Król z Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

W dziale RAPORT, w artykule zatytułowanym „Wpłynąć do Europy” omówiono finansowe, prawne i organizacyjne kwestie wiążące się z modernizacją polskich szlaków rzecznych. W kolejnym artykule „Zachodnie wzorce na polskich drogach” zamieszczonym w dziale RAPORT Andrzej Klimek przedstawił punkt widzenia firmy OT Logistics na stan obecny i szanse rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. W ostatnim z artykułów tworzących dział RAPORT „Stocznie rzeczne” scharakteryzowano działające w Polsce rzeczne stocznie, zajmujące się budową i remontem jednostek śródlądowych.

W dziale INDYKATOR GOSPODARCZY w artykule „Letnie wzrosty i spadki” Czesław Romanowski przedstawił sytuację polskiej gospodarki w II kwartale 2017 r. Zamieszczono tam też dane o przeładunkach kontenerów w polskich portach i poszczególnych terminalach.

Szesnaste „Namiary” kończy artykuł ukazujący zyski, jakie niesie obecnie i w przyszłości cyfryzacja logistyki. Interesujące informacje przynoszą też omówienia aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej. Przedstawione zostały działania na rzecz organizacji Misji Gospodarczej do Namibii. Instytucja ta aktywnie wspiera także rozwój kontaktów handlowych pomiędzy Polską a Bliskim Wschodem, organizując konferencję poświęconą możliwościom współpracy na wybranych rynkach tego regionu.

„Prezentem” dla czytelników „Namiarów na Morze i handel” jest dołączony do numeru szesnastego tego dwutygodnika anglojęzyczny dodatek specjalny POLISH MARITIME industry journal. SPECIAL SUPPLEMENT TO NAMIARY NA MORZE I HANDEL, poświęcony polskiemu przemysłowi okrętowemu.

Namiary na Morze i Handel

 

 

namiary dod 1