Branicki Konstanty

Branicki Konstanty, zm. 14. VII. 1884 w Paryżu, ornitolog, podróżnik i myśliwy, inicjował i finansował podróże naukowo – badawcze Polaków, jak Barej, Dziedzicki, Jelski, Kalinowski, Sztolcman, Taczanowski, Waga i in. Zbiory zoologiczne, które Br. zgromadził, dały podstawę dzisiejszemu Państw. Muzeum Zoologicznemu w Warszawie; wspierali Ksawerego Branickiego w jego pracach i sami również odbywali podróże badawcze brat Aleksander i synowie Konstanty i Władysław

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 51