Benedykt Polak

Benedykt Polak, franciszkanin, był pierwszym Polakiem, który zwiedził Syberję; w 1245—1246
brał udział jako tłumacz w poselstwie Jana Piano de Carpino, wysłanego przez papieża Inocentego IV, do chana Mongolji w Kurakorum; wspólny opis tej podróży pt. „De itinere patrum Minorum ad Tartaros…” (O podróży ojców franciszkanów do Mongolji) krążył w wiekach średnich w licznych odpisach po Europie

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 49