Anglicy boją się Gdańska i wola pracować z Gdynią (Korespondencja własna “Dziennika Poznańskiego”) / E.U. // Kurjer Poznański. – 1936, nr 192, s. 2

Kurjer Poznański 1936, nr 193, s. 2