Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w Gdyni // Pomorzanin. – 1928, nr 107, s. 3

Pomorzanin-1928-nr-107,-s.-3b