RUŚCIŃKI Jan, ufundował klasztor Kartuzów 1381 pod Gdańskiem i nadał im trzy wsi; Gdynię, Czaple i Kolpin

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18