SPIRING Arend był poborcą ceł morsjcich Władysława IV. w 1637

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19